Ödüllendirme

Performans odaklı, pazardaki şartları gözeten ve rekabetçi bir ücret stratejisi belirliyoruz.

Regüle bir sektörde faaliyet göstermemizin dolayı işimizi diğer sektörlere göre çok daha büyük bir titizlik ve sorumlulukla yapıyoruz. Bu durum her ne kadar daha fazla efor gerektirse de zorlukların üstesinden gelip başarıya ulaştığımızda da ödüllendirmemiz de aynı oranda daha yüksek oluyor. 

Ödüllendirmeye Bakışımız

BAT olarak ücret ve yan haklar konusunda en büyük önceliklerimiz; kolay, anlaşılır, sade ücret sistemleri kurmak ve çalışanlarımıza ücret stratejimiz, ücretlendirme sürecimizde transparan davranmaktır. Çalışanlarımıza yaptıkları işlerin ve çabalarının karşılığını verecek anlamlı paketler sunmak için kendimizi her zaman pazardaki benzer şirketlerle karşılaştırıyor ve ödüllendirme stratejimizi bu doğrultuda yapılandırıyoruz.

Çalışanlarımızın motivasyon kaynaklarını anlamak için ücret araştırmalarımıza ek olarak her zaman onların da görüşlerini alıyoruz. Böylece performans odaklı, pazardaki şartları gözeten ve rekabetçi bir ücret stratejisi belirliyoruz.

Ücret Paketimiz

Ücretlendirmemiz yapılan işin büyüklüğüne, performansa ve pazardaki şartlara göre değişiklik gösteriyor. En iyi yetenekleri şirketimize çekmek ve BAT ailesinin devamlı bir bireyi olmalarını sağlamak için rekabetçi bir ücret paketi sunuyoruz. Baz maaşın yanı sıra esnek ek menfaatler, performansa dayalı prim sistemleri ve diğer ödüllendirme araçları da toplam ücret paketinin önemli parçalarını oluşturuyor. 

Departmanlarımız

Başvuru

max
large
medium
small
mobile