Kültürümüz

Çalışanlarımıza değer veriyor ve onları güçlendiriyoruz.

Birçok farklı kültürden gelen çalışanlarımızın getirdiği farklı fikirlerden ve deneyimlerden sık yararlanıyoruz. Birbirinin başarısını destekleyen çok çeşitli çalışanlara sahip olmamız benzersiz bir bakış açısı yaratıyor. Farklılıklarımıza rağmen birbirimizin kişisel tercihlerini ve seçme özgürlüğünü destekliyor ve iş stratejilerimizi bu felsefeyle belirliyoruz.

Farklı fikirlere açık olmamız ve özgür tartışma ortamımız, işimizi heyecan ile geliştirmemizi ve çalışanlarımıza kendi seslerini duyurma şansı vermemizi sağlıyor. Gücü çalışanlarımıza vermek yeni düşüncelerin ve farklı deneyimlerin oluşmasını desteklerken, BAT’nin yenilikçi ve dinamik kültürünü oluşturuyor.

İstihdam Prensipleri

Kültürümüzün odağında, tüm operasyonlarımız için geçerli olan tarafsız istihdam prensipleri bulunuyor. Bu ilkeler işe alım, terfi ve emeklilik esnasında adayların ya da çalışanların ırklarına, renklerine, cinsiyetlerine, yaşlarına, sosyal sınıflarına, dinlerine, cinsel yönelimlerine, politik seçimlerine ya da engellerine göre ayrıcalık tanımayacağımızı ifade ediyor. Biz karar süreçlerimizde, bu özellikler yerine bireylerin potansiyellerini ve işin gerektireceği yeteneklere sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

Şirketlerimizin BAT Global İstihdam Prensiplerine göre ilerlemek koşuluyla bazı yönetimsel ve gelişme stratejilerini yerel iş ortamlarının gerektirdiği ihtiyaca göre düzenleme esnekliğine de sahip.

İstihdam Prensipleri (105 kb) 

Çeşitlilik

İş gücümüzdeki çeşitliliği korumak için farklı özgeçmişlere sahip yetenekli bireyleri şirketimize kazandıyor ve kültürümüzle onları destekliyoruz. Ethos Değerlerimiz ise çeşitliliğin her zaman rekabeti destekleyen bir avantaj yarattığını anlatıyor. Biz de çalışanlarımızın her zaman bu değerleri samimiyetle benimsediğinden ve küresel çapta desteklediğinden emin olmaya çalışıyoruz.

Çok çeşitli bir müşteri, tedarikçi ve paydaş havuzumuz var. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için biz de onlar kadar çeşitli bir iş gücüne sahip olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda üst düzey yönetim ekiplerindeki, cinsiyet ve milliyet çeşitliliğini zenginleştirmeye ve bütün çalışanlarımızın kariyer gelişimlerine odaklanıyoruz.

Kadınların üst düzey yönetim rollerindeki popülasyonunun artmasının bir yolu olarak yetenekli, yüksek potansiyele sahip kadın çalışanlarımıza Lider Kadın adını verdiğimiz programla; mentörlük, eğitimler ve başka kariyer yardımları desteği sağlıyoruz.

Linke tıklayarak siz de üst düzey yönetimde bulunan kadın çalışan oranımızı görebilirsiniz:

Çalışanları Dinlemek

Çalışan memnuniyetimizi grup genelinde yaptığımız “Your Voice-Sizin Sesiniz” adlı çalışan memnuniyet anketi ile takip ediyoruz. Son anketimize %93 oranında katılım sağlandı ki bu oran benzer anketlere katılım ortalamasından %11 daha yüksek. Ek olarak, çalışan bağlılığımız %72’lik bir oranla bizim de bağlı bulunduğumuz hızlı tüketim ürünleri sektöründeki diğer şirketlerden %3 oranında daha fazla olarak sonuçlandı.

Linke tıklayarak katılım detaylarını görebilirsiniz. 

Anketimizden topladığımız geri bildirimlerle gelişim alanlarımızı ve şirketimizin gelecek yıllardaki gelişimine katkıda bulunmaları için çalışanlarımıza nasıl bir çalışma ortamı sağlanması gerektiği gibi konulardaki önceliklerimizi belirliyoruz.

max
large
medium
small
mobile