british american tobacco turkiye - Dengeli düzenlemeTütün kullanımıyla bağlantılı hastalıklar gerçek bir risk oluşturduğundan, bu konuda güçlü ve etkin yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Devletler, tütün kullanımının sağlık üzerindeki etkilerini azaltmanın en iyi yolunun, daha fazla kamu sağlığı eğitimi ya da gönüllü yaklaşımlar değil de yeni yasal düzenlemeler olduğu görüşünü savunmaktadırlar. 

Tütün tüketiminin sağlık açısından risklere yol açtığını kesin olarak kabul ediyoruz. Tütün ürünleri dünyanın hemen hemen her yerinde yasaldır. 

Tütünün üretimi, satışı, tanıtımı ve kullanımı bütün ülkelerde çeşitli kısıtlamalara tabidir. Devletler, yasal düzenlemenin tütün kullanımına yaklaşımın sadece bir parçası olduğunu kabul ediyorlar. Örneğin, pek çok ülkede, temel okul eğitiminin parçası olarak çocuklara sigara içmenin riskleri üzerine kamu sağlığı eğitimi veriliyor. Dahası, çoğu ülke medya ve doktorlar aracılığıyla kamu sağlığı kampanyaları düzenliyor. Toplumu sigaranın riskleri hakkında yeterince bilgilendirmek için en uygun yaklaşımlar ülke düzeyinde belirlenmekte ve çok çeşitli toplumsal, ekonomik, siyasi ve sağlıkla ilişkili değerlendirmeye tabi olmaktadır.

British American Tobacco olarak, tütünün kamu sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmaya katkıda bulunacak ve aynı zamanda yetişkin tüketicilerin yasal bir ürünün tüketimi ile ilgili bilinçli tercihler yapmalarını sağlayacak adil bir tütün düzenlemesini destekliyor ve böyle bir düzenlemeye katkıda bulunmaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.
 
Gerçek meselelere eğilecek ve bunlara uygulanabilir çözümler getirecek bir tütün düzenlemesi konusunda devletlerle, diğer düzenleyici mercilerle ve tütün şirketleriyle işbirliği yapmanın yollarını arıyoruz. Sigaranın sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için ulusal hükümetlerle ve Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere konuyla ilgili çok taraflı kuruluşlarla birlikte çalışmaya büyük önem veriyoruz ve gerçek bir ilerleme sağlamak için iyi niyetle katılımda bulunma fırsatlarını memnuniyetle karşılıyoruz.

Bize göre, etkin yasal düzenleme yaklaşımlarında, iyi düzenleme uygulamalarının başlıca ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Düzenlemenin en etkili yaklaşım olup olmadığı incelenmeli, tüm görüşler ele alınırken şeffaf olunmalı, sağlam bilimsel verilere dayanılarak düzenlemenin maliyeti ve faydaları analiz edilmeli, düzenlemenin sorunu kapsayıp kapsamadığına dikkat edilmelidir.

Son güncelleme tarihi: 22/07/2019 17:08:03 GMT