british american tobacco turkiye - Kurumsal İlişkilerToplumun çokuluslu şirketlerden beklentilerinin giderek arttığı bir dünyada, pek çok şirket güven ve itibar kazanmak için çalışmak zorunda olduğunu, bunların kendiliğinden oluşmadığını fark etmiştir. Şirketlerin sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve bu şekilde algılanmaları da gerekmektedir.

British American Tobacco Türkiye'deki Kurumsal İlişkiler departmanı, tartışmalı bir sektörde faaliyet gösteren şirketin sorumlu bir yurttaş olarak tanınmasına katkıda bulunmaktadır. Kurumsal İlişkiler, aşağıdaki konularda şirketle birlikte çalışmaktadır:

  • Paydaşlarımızı dinlemek ve onlara yanıt vermek konusunda kapsamlı bir uygulama yaklaşımı geliştirmek.
  • Sorumlu bir tütün şirketi olarak tanınmak için kanun tarafından belirlenmiş çerçeveler dahilinde, kapsamlı, açık ve net bir iletişim faaliyeti yürütmek.
  • İçinde bulunduğumuz politik ve hukuki çerçeveyi anlamak, şirketimizin rekabet edebileceği ve gelişebileceği yasal ortamlarla ilgili beklentimizin karşılanması için devletle ve başlıca organlarla yapıcı ilişkiler kurmak.
  • British American Tobacco Türkiye'nin başlıca paydaşlarıyla, devletle, medyayla, bilim adamlarıyla, tüketicilerle, iş ortaklarıyla, yatırımcılarla, çalışanlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, yerel halk örgütleriyle ve pek çok başka grupla ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri yönetmek.

Yaklaşımımız, açık ve yapıcı diyaloglarla etkili ilişkiler kurmak şeklinde özetlenebilir. 

Liderlik, iletişim ve strateji becerilerine, birçok birim hakkında iş bilgisine, proje yönetimi becerilerine, sosyoekonomik ve politik ortamla ilgili güçlü bir vizyona sahip deneyimli iş yöneticilerini tercih etmekteyiz. Kurumsal İlişkiler’de çok çeşitli genel ve özel görevler mevcuttur. Bütün üst düzey yöneticilerimizin de Kurumsal İlişkiler deneyimine sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz. Çünkü ticari başarı ve liderliğin itici gücü olan kurumsal itibar yönetiminin etkinliğini artırmak son derece önemlidir. Kurumsal itibarın oluşturulması ve korunmasının, bütün birimlerin katılımını gerektiren bir konu olduğu ve bu nedenle tepeden yönetilmesi gerektiğini savunuyoruz.


Son güncelleme tarihi: 22/07/2019 17:08:09 GMT