british american tobacco turkiye - FinansFinans müdürlerimiz, karar alma mekanizmamızın bir parçasıdır ve raporlama ve bütçe belirleme görevlerinin ötesinde, her gün kendilerine danışılan ve görüşleri alınan çalışanlarımızdır. 

Stratejik karar alma sürecinde destek aldığımız finans çalışanlarımızdan, rakamların domine ettiği dünyanın dışına çıkarak işimizin aslına hakim olmalarını, ticari bir zekaya ve entellektüel meraklara sahip olmalarını bekleriz.

İster vergi ve maliye konularında, isterse pazarlamaya, operasyonlara ve diğer birimlere destek veren bir iş ortağı konumunda çalışıyor olun, finans birimini ticari arenada temsil edebilmek için mükemmel düzeyde iletişim becerilerine ve etkileme gücüne sahip olmanız büyük önem taşır.

British American Tobacco Türkiye finans biriminin faaliyetleri şu alanlardan oluşur.

Mali hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşılmasını sağlamak

 • Şirketi büyütmek ve hissedarların beklentilerini karşılamak amacıyla kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına yönelik planlama ve bütçe hazırlama faaliyetleri
 • Yönetim kuruluna, mevcut ve gelecekteki ticari performansa ilişkin yönetim raporlarının sunulması
 • Yasal olarak zorunlu raporlar ve yatırımcı ilişkilerinin desteklenmesi
 • Denetim ve ticari risk yönetimi

Operasyon, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Kurumsal İlişkiler ve Hukuk birimlerinde değer katan bir iş ortağı gibi hareket etmek

 • Doğru zamanda doğru bilgiyi sağlamak
 • İşin yapıldığı dış ortamı anlamak
 • İşin özünü anlamak
 • Kaynakların uygun şekilde tahsis edilmesine yoğunlaşmak
 • Karmaşık durumları yönetmek ve maliyetleri düşürmek
 • Risk yönetimi
 • Doğru işleri teşvik eden ve ödüllendiren planlama ve kontrol sistemleri geliştirmek

Finans uzmanlarımızdan yüksek ileri düzeyde teknik beceriye sahip olmaları beklenir. İş konularında danışman olarak görev yapacak bu kişilerden yerel düzeydeki iş faaliyetlerini çok iyi anlamaları, ayrıca British American Tobacco'nun global stratejileri ve iş metodolojisi hakkında bilgi sahibi olmaları istenmektedir. Dolayısıyla, teknik konulardaki uzmanlığın ötesine geçerek resmin tamamını görebilmek büyük önem taşımaktadır.


Son güncelleme tarihi: 22/07/2019 17:08:08 GMT