british american tobacco turkiye - PazarlamaBritish American Tobacco Türkiye olarak tüketici faaliyetlerimizin merkezinde yer almaktadır. Tütün sektöründe pazarlama, diğer ürünlere kıyasla daha büyük bir beceri gerektirmektedir. Pazarlama girişimlerimizi farklılaştırmak, sorumluluk bilinciyle pazarlama yapma ilkesine bağlı kalarak yenilikçiliğe önem vermek, pazarlama çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

British American Tobacco Türkiye'deki pazarlama çalışmaları aşağıdakileri içermektedir:

Tüketiciyi tanımak

Hem tüketicinin ihtiyaçlarını ve tercihlerini, hem de satın alma davranışlarını tam olarak anlayabilmek, işimiz için büyük önem taşımaktadır. Başlıca faaliyetlerimizi aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Uygun pazar araştırma araçlarının ve tekniklerinin geliştirilmesi
 • Uygun araştırma projelerinin tasarımı ve uygulamaya geçirilmesi
 • Marka ve ticari pazarlama stratejilerinin ve planlarının geliştirilmesine katkıda bulunulması
 • Pazarlama personelinin, araştırma verilerinin yorumlanması konusunda eğitilmesi

Marka oluşturmak 

Marka geliştirme alanındaki çalışmalarımız, hedef kitleyi belirleme ve yeni yaklaşımlar ortaya koymayı kapsar. Marka bölümündeki çalışanlarımızın pazarı iyi tanımaları, tüketicilerin tütün ürünlerini nereden ve nasıl satın aldıklarını bilmeleri de önemlidir. Başlıca marka geliştirme faaliyetleri şunlardır:

 • Genel marka stratejisinin geliştirilmesi
 • Marka portföyü yönetimi
 • Ürün geliştirme sürecine liderlik edilmesi
 • Marka konumlandırması ve marka modeli
 • Hedef kitlenin belirlenmesi 
 • Marka kârlılığının yönetilmesi

İş kanallarını yönetmek

İlgili iş kanallarını etkin bir şekilde yönetmek, başlıca pazarlama faaliyetlerimizden biridir. Faaliyetlerimiz aşağıdaki gibidir: 

 • Kanal stratejisi geliştirme
 • Zincir mağazalarlayapılan anlaşmalar
 • Kategori yönetimi 
 • Müşteri portföyü yönetimi
 • Müşteri hizmetleri
 • Fiyatlandırma, tanıtım denetimi ve değerlendirmesi

Ürünlerin bulunurluğunu ve dağıtımı yönetmek

Tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünleri istedikleri yerde ve zamanda satın alabilmelerini sağlamak işimizin en önemli kısmını oluşturuyor ve pazar payımızı geliştirmede büyük bir rol oynuyor. Bu alandaki faaliyetlerimiz:

 • Dağıtım stratejisinin geliştirilmesi
 • Dağıtım planlarının geliştirilmesi ve uygulanması 
 • Stokta olmayan ürünlerin denetlenmesi ve yönetimi
 • Satışa yönelik etkin bir organizasyon kurulması

Son güncelleme tarihi: 22/07/2019 17:08:08 GMT