british american tobacco turkiye - 20. yüzyıl1900 Sigara Karşıtları Birliği, sigara ve beyin rahatsızlıkları arasındaki bağlantıları ortaya koyan bir broşür yayınlamıştır.

1902 İngiliz Şirketi Imperial Tobacco Company ile ABD şirketi American Tobacco Company, aralarındaki ticari savaşa son vererek 'British-American Tobacco Company Ltd' adlı ortak bir girişim kurmuştur. James B. Duke bu ortak girişimin ilk yönetim kurulu başkanı olmuştur.

1908 New York City’de yetkililer, kadınların kamuya açık alanlarda sigara içmesini yasaklamıştır. İki hafta sonra Katie Mulcahey bu yasağı ihlal ettiği için tutuklanmıştır. Mulcahey, görevliler tarafından götürülürken “Hiçbir erkek bana ne yapacağımı söyleyemez” diye bağırmıştır ve sigara içmek, kadın özgürlüğünün simgesi olarak görülmeye başlanmıştır.

1914 1. Dünya Savaşı patlak vermiştir. 1917’de Fransa’daki Amerikan birliklerinin başkumandanı General John J. Pershing, tütünü “günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası” olarak tanımlamıştır. Avrupa’da askerler, sigarayı vakit öldürmek ve stres azaltmak için bir araç olarak görmüştür. Orduda sigaranın böylesine popüler hale gelmesi, tütünü vatanseverlik kavramıyla özdeşleştirmiştir.

1921 ABD Idaho Eyaleti’nde sigara satışı yasaklanmıştır.

1925 Yasaklara rağmen sigara satışları artmaya devam etmiştir. Amerikan Mercury dergisinde “Yasaklar ne kadar katı olursa, sigara o kadar yaygınlaşacak” şeklinde bir değerlendirme yapılmıştır.

1941 ABD Başkanı Roosevelt tütün üretimini 2. Dünya Savaşı önlemleri çerçevesinde koruma altına almıştır. Başkanın eşi Eleanor, “kamuoyunun önünde sigara içen ilk First Lady” olmuştur.

1945 2. Dünya Savaşı’nda sigara kullanımı artmıştır. Sonraki on yılın ortasına gelindiğinde Amerikalı kadınların dörtte birinden fazlası ve Amerikalı erkeklerin yarısından fazlası sigara içmektedir.

1952 İki İngiliz araştırmacı Richard Doll ve A. Bradford Hill, dört yıl boyunca 1465 akciğer kanseri hastasını, yaş, cinsiyet ve bölge açısından aynı özellikleri taşıyan ve başka hastalıklara yakalanmış aynı sayıda hastayla kıyasladıkları çalışmanın sonuçlarını açıklamıştır. Çalışmaları, akciğer kanseri hastalarının sigara kullanıcısı olma olasılıklarının yüksek, yoğun sigara kullanıcısı olma olasılıklarınınsa çok daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

1960'lı yıllar Kamu sağlığı uyarıları yapılmaya başlanmıştır.
1964 ABD Sağlık Bakanlığı 387 sayfalık bir rapor yayınlamıştır: Raporda "ABD’de sigara kullanımı, derhal çözüm gerektirecek ciddi bir sağlık tehlikesidir” denmektedir. Sigara içmek ilk kez Dışişleri Bakanlığı oditoryumunda yasaklanmıştır.

1980'ler

Tütün sektörü, yıllık gümrük vergilerinde büyük artışlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum, İngiltere dahil pek çok ülkede sigara vergilerinin %85 ve daha yüksek oranlarda artmasına yol açmıştır.

1990'lar

Tütün sektöründeki hukuk davaları manşetleri işgal etmeye başlamıştır. ABD’de ilk eyalet davası açıldıktan beş yıl sonra, büyük Amerikan tütün şirketleri 46 Eyalet Başsavcısı ile bir araya gelerek Ana Uzlaşma Sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşmeyle şirketler, bu eyaletlere, hastalanan sigara kullanıcıların tedavisinde harcanan Medicaid sağlık sigortası masraflarıyla ilgili davalar için 25 yıllık bir süre zarfında toplam 200 milyar Dolar'dan fazla uzlaşma ücreti ödemeyi kabul etmiştir. Ana Uzlaşma Sözleşmesi tütün şirketlerine yeniden istikrar kazandırmış, şirketlerin yeniden ticari faaliyetlerine odaklanmalarını sağlamıştır.

2000 ve sonrası

ABD’deki hukuk davaları, 2000’li yılların başlığında manşetleri işgal etmeye devam etmiştir; ancak Florida Temyiz Mahkemesi’nin Engle kolektif davasını reddetmesi, bu tür dava girişimlerinin azalmasına yol açmıştır. Tütün reklamlarına ve sponsorluklarına kısıtlamalar getiren, yeni etiketleme standartlarının benimsenmesini, kapalı alanlarda hava sahasının kontrolünü gerektiren ve sigara kaçakçılığına karşı daha sıkı yaptırımlar getiren Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (FCTC) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul edilmiştir.

Tütün şirketleri kaçakçılığın azaltılmasında devletlerle işbirliği yapmıştır. Gittikçe daha çok ülkede kamuya açık kapalı alanlarda daha katı sigara içme yasakları uygulanmaya başlanmıştır. British American Tobacco İsveç, Güney Afrika, Japonya ve Kanada’da İsveç usulü “snus”u (ağızda tutulan tütün tabletleri) piyasa sürmüş; böylece sigara kullanıcılarına sigaralarını yakmadan ve daha az zarara maruz kalarak tütün keyfi yaşama fırsatını sunmuştur.

Son güncelleme tarihi: 22/07/2019 17:07:59 GMT