british american tobacco turkiye - Öncelikli sağlık sorunlarıYıllar boyunca yürütülen epidemiyolojik çalışmalar, bir çok ciddi ve ölümcül hastalığın sigarayla bağlantısını ortaya çıkarmıştır. Bu hastalıklar arasında akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve koroner kalp hastalığı bulunmaktadır.

Akciğer kanseri

İstatistiksel çalışmalar, sigarayla akciğer kanseri arasında çok güçlü bağlantılar olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla, sigaranın akciğer kanserinin önemli nedenlerinden biri olduğu sonucuna ulaşmak mantıklıdır. İstatistikler daha uzun süre sigara kullanan ve günde içtikleri sigara sayısı daha fazla olan gruplarda akciğer kanserine daha çok rastlandığını göstermektedir. İnsanların sigara içme sürelerinin akciğer kanserinde en önemli etken olduğu düşünülmektedir. Hayatları boyunca sigara içenlerin %10-15 kadarının akciğer kanserine yakalandığı ve akciğer kanserine yakalanan insanların %90’ının sigara içtiği tahmin edilmektedir. Sigarayı bıraktıktan sonra riskler azalmaya başlamakta ve kişinin sigara içme geçmişine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Sigarayı bırakmasının üstünden yaklaşık 10 yıl geçen bir kişi için risk düzeyinin hiç sigara içmeyen bir kişinin düzeyine yaklaştığı düşünülebilir.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)

KOAH kronik bronşit ve astımı içerir. İstatistiksel çalışmalar, sigara ile KOAH arasında, sigara ile akciğer kanseri arasındakine benzer düzeyde ilişkiler olduğunu göstermektedir. Akciğer kanserinde olduğu gibi, hastalığa yakalanma sıklığı, daha uzun süre boyunca ve günde daha çok sayıda sigara içen gruplarda en yüksek düzeydedir. Sigarayı bırakmanın hastalığın ilerleyişini yavaşlattığı düşünülmektedir. Sigarayı bırakanlar için risk, hiç sigara içmeyenlere göre daha yüksek, ancak sigara içmeye devam edenlere göre daha düşük seviyede olma eğilimindedir.

Koroner Kalp Hastalığı (KKH)

Sigara, koroner kalp hastalığının nedenlerinden biridir. Kalp hastalığı, sigaranın yanı sıra bir çok farklı etkenle de ilişkilendirilmiştir. Tıp otoriteleri yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, obezite ve hareketsizliği de önemli etkenler arasında saymaktadır.

Hamilelikte sigara kullanımı

Kamu sağlığı otoriteleri, hamile kadınların sigara içmemeleri gerektiğini belirtiyor. Pek çok istatistiksel çalışma, annelerin hamilelik boyunca sigara içmeleriyle bebeklerin düşük kilolu olması arasında ilişki olduğunu göstermiştir. Bazı istatistiksel çalışmalar, diğer etkenlerin yanı sıra, sigaranın da çocuk ölümleri, prematüre doğum, düşük ve ölü doğumla bağlantılı olduğunu göstermiştir.

Diğer sağlık sorunları

Epidemiyolojik çalışmalar, sigara içenlerde başka hastalıklara yakalanma riskinin de arttığını göstermiştir. Bunlar arasında, felç (serebrovasküler hastalık), kalp krizi (aortik anevrizma), dolaşım sistemini etkileyen hastalıklar (periferal vasküler hastalık gibi) ve gırtlak, ağız, mesane, mide ve böbrek kanserleri sayılabilir. Bu hastalıklarla sigara arasındaki bağlantıya ilişkin kanıtların geçerliliği, hastalıklara ve farklı ülkelerdeki farklı gruplara göre değişmektedir.

Sigara ile ilgili değerlendirmesi gerekenler:

  • Sigara içmek bir sürü ölümcül hastalığın sebeplerinden biridir.
  • Sağlıkla ilgili risk oranı tüketim yoğunluğuna göre değişim gösterirken, günlük sigara tüketimi daha fazla olan ve tüketim süresi daha uzun yıllara uzanan tüketicilerde bu riskin artış gösterdiği bir gerçektir.
  • Sağlık riski sigarayı bırakanlar arasında azalırken, daha erken sigara tüketimini bırakmak sağlıkla ilgili risklerin oluşumunu daha da azaltır.
  • Uzmanlar hamilelik sırasında sigara içilmemesi gerektiğini savunuyorlar ve biz de bu görüşü destekliyoruz.
  • Sigaranın oluşturduğu risklerin önüne geçmenin en kesin yolu sigara içmemektir.

Son güncelleme tarihi: 22/07/2019 17:08:05 GMT