british american tobacco turkiye - Çevre, sağlık ve güvenlikÇevre, Sağlık ve İş Güvenliği, bizim gibi sorumluluk sahibi şirketler için en öncelikli konular arasındadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız kapsamında BAT Türkiye OHSAS 18001 sertifikası sahibidir.

Şirketlerimizin faaliyetlerinin çevreyi etkilediğini kabul eder ve bu nedenle, çevreyi korumada, en ileri uluslararası standartları esas almaya, sürdürülebilir gelişme ilkelerine bağlı kalmaya ve biyoçeşitliliği korumaya büyük önem vermekteyiz.

PDF: SG Politikası.pdf - Şirket Politikası (101 kb) Yeni sayfa aç

PDF: Çevre Politikası - Çevre Politikası (125 kb) Yeni sayfa aç

PDF: Company Health & Safety Policy - Company Health & Safety Policy (96 kb) Yeni sayfa aç

PDF: Environmental Management Policy of The Company - Environmental Management Policy of The Company (127 kb) Yeni sayfa aç

PDF: OHSAS 18001 certificate - Production of tobacco and tobacco products - OHSAS 18001 certificate - Production of tobacco and tobacco products (166 kb) Yeni sayfa aç

British American Tobacco'nun çevre programları

Su yönetimi

Bütün British American Tobacco Grup şirketlerinde temel strateji, su kaynaklarını idareli kullanmaktır. Kurak ve gelişmekte olan ülkelerde endüstrinin hızla gelişmesi, zaten kıt olan su kaynaklarını iyice yok ettiğinden, bu ülkelerdeki kullanım düzeyine büyük önem verilmektedir. Su kullanımını en aza indirmenin yanı sıra, atık sularımızın çevresel etkilerini asgari düzeyde tutmak hedeflenmektedir.

Atık yönetimi

British American Tobacco Grup şirketleri; atıklarını kontrol etmek, atıkları en aza indirmeye yönelik programlar yürütmek ve onları kaynağında ayrıştırmak, yıllık atık azaltma hedefleri belirlemek ve mümkün olduğunca geri dönüşümü tercih etmek zorundadır.

Fabrika atıklarının, tesislerimizden sadece tescilli atık taşıyıcılarca alınması ve onaylanmış tesislerde elden çıkarılması zorunludur. British American Tobacco Grup şirketleri, standartları iyileştirmek ve yeni standartlar tanımlamak için yüklenicilerle ve yetkililerle işbirliği içinde çalışmaktadır. Yüklenicilerimizin operasyonlarında bizimle aynı standartları benimsemeleri gereklidir.

Enerjinin korunması

British American Tobacco, 16 yıldır operasyon şirketlerinde enerji kullanımını izlemekte ve kontrol etmektedir. Böylelikle, enerji tasarrufu sağlayan makinelerin ve teçhizatın kullanımına geçilmiştir. Bu gelişme, enerjinin korunması açısından olumlu olmakla beraber, operasyon şirketlerimizin daha kapsamlı indirimler yapmasını zorlaştırmıştır. Bunun yanı sıra, tedarik zincirimizin enerji kullanımı üzerindeki etkilerini de sürekli ölçmekteyiz.

Karbondioksit emisyonları

British American Tobacco, 2000 yılında Kyoto sözleşmesi çerçevesinde, 2008 yılı itibariyle karbondioksit emisyonlarını %5,2 oranında azaltmayı hedeflemiştir. 2004 yılı sonu itibariyle, Grup'un CO2 emisyonları başlangıçtaki seviyeye göre %9 azalmış ve hedef dört yıl öncesinden tutturulmuştur. Şimdi, 2008 için daha da düşük bir emisyon hedefi Grubumuz tarafından belirlemiş bulunmaktadır. British American Tobacco, kendi karbondioksit emisyonlarını ölçmenin yanı sıra, üreticilerden ve üçüncü şahıslardan satın aldığı tütün yapraklarının kurutulması sonucunda ortaya çıkan karbondioksit emisyonlarıyla ilgili tahminler ve raporlar hazırlamaktadır. Yaprak yetiştirme desteği programlarımız çerçevesinde, her bir ton yaprak için kurutma emisyonları düzenli olarak azaltılmaktadır.


Son güncelleme tarihi: 22/07/2019 17:08:03 GMT