british american tobacco turkiye - Yasadışı ticarete yaklaşımımızKaçakçılık; bilgisayar, elektrikli cihaz, otomobil, saat, alkollü içki, parfüm ve tütün gibi pek çok malın üreticisi için büyük bir küresel sorundur. Vergi oranlarındaki farklılıklar, sınırlardaki denetimlerin yetersiz olması, ithalat kısıtlamaları ve yasakları kaçakçılığı tetikleyen unsurlardır.

Yalnızca devletler kaçakçılıkla etkin bir şekilde mücadele edebilirler. Kaçakçılık, bizimle birlikte birçok şirkete zarar verdiğinden, bütün pazarlarda kaçakçılığın önünün alınması gerektiğine inanıyoruz. British American Tobacco şirketleri kaçakçılığı şiddetle kınamaktadır. Grubumuz dünyanın her yerinde devletler, gümrük ve ilgili vergi kurumları ile aktif bir işbirliği içinde çalışarak, kaçakçılığa son verilmesine yardımcı olmaya, adil ve açık bir şekilde rekabet etmeye çalışıyor.

Kaçakçılık tütün sektörüne darbe vurmaktadır

British American Tobacco şirketleri, dünyanın çok çeşitli yerlerinde üretim yapmaktadır. Bu ürünler, hem iç pazarlarda satılmakta hem de ihraç edilmektedir. Bazı pazarlarda, ürünlerimizi standart şartlarla, birçok başka şirketin ürünlerini de alıp satan toptancılara satıyoruz. Pazarlarımızın birçoğunda, şirkete ait ve doğrudan şirket çalışanlarının görev yaptıkları dağıtım ağlarına yatırım yaptık. Böylece, doğrudan satış noktalarına mal satmaya başladık. Buna örnek olarak, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Venezuela gösterilebilir. Yerel mevzuatın şirketin doğrudan dağıtım yapmasını engellediği ülkelerde bulunan Grup şirketlerimiz, örneğin Ortadoğu'nun büyük bir kısmında, aynı işi anlaşmalı dağıtım şirketlerine yaptırmaktadır.

İyi yönetilen dağıtım ağları geliştirmek büyük yatırımlar gerektirmektedir. Kaçakçılık ise bu yatırımların yapılmasını zorlaştırmaktadır. Kaçakçılık, ayrıca, şirketlerimizin pazar paylarını aşındırmakta ve her şirket gibi bizim de en önemli varlıklarımızdan biri olan markalarımızın imajına ve karlılığına zarar vermektedir. Bu, aynı derece zarar verici olan sahteciliği de tetiklemektedir. Kaçak ve sahte sigara ticareti şirketimize darbe vurmaktadır.

Kaçakçılıkla sadece devletler etkin bir şekilde mücadele edebilir

Global şirketler, global düzeyde yasa uygulama yetkisine sahip kuruluşlar değildir. Sadece devletler sınırları kontrol etmek ve piyasaların düzenli işlemesini sağlayacak dolaylı vergi stratejileri geliştirmek yoluyla kaçakçılıkla etkin bir şekilde mücadele edebilirler. Dağıtımcılar yoluyla faaliyet gösteren hiçbir uluslararası şirket, çok sayıdaki ve çeşitteki arz zincirlerindeki her halkayı kontrol edemez.

Bir şirket kaçakçılığın darbe vurduğu bir pazardan tamamen çekilirse, tüketiciler ya rakip firmaların markalarına geçecekler ya da sahtecilikte büyük bir artış olacaktır.


Son güncelleme tarihi: 22/07/2019 17:08:03 GMT