british american tobacco turkiye - Yasadışı ticaretSahtecilik, pek çok sektör için olduğu gibi, tütün endüstrisi için de ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Marka isimlerimiz ve ticari markalarımız, tüketicilerimiz tarafından ayırt edici bir kalite ve tutarlılık standardıyla özdeşleştirilmektedir.

Bu durumu tehdit eden herhangi bir girişim, marka sadakatine ve karlılığa zarar verecek, dahası devletin vergi gelirlerini de olumsuz yönde etkileyecektir. Ticari markalarımızı koruma konusunda son derece kararlıyız. Aynı şekilde, denetim organlarının da fikri mülkiyet yasalarını titizlikle uygulamalarını bekliyoruz. Devletlerin, yasal tütün endüstrisiyle yapıcı bir işbirliği içine girerek dünya genelinde tütün sektörünün kaçakçıların ve yasadışı üreticilerin ellerine düşmesini engelleyebileceklerine inanıyoruz.

Sahtecilik, yasal ürünlerin kopyalanması girişimidir. Yasadışı faaliyet gösteren kişiler bu alana yönelmektedirler. Sahte sigaralar için gümrük ve vergi ödenmemektedir. Bu tür mallar şirketlerin pazar paylarını küçültür. Ayrıca, kalitesiz ürünler tüketicilerin marka algılamalarına ve sağlıklarına ciddi biçimde zarar vermektedir.

Küresel düzeyde sahte sigara üretim kapasitesi önemli boyutlarda ulaşmıştır. Sahteciler, daha kalitesiz malzeme kullanarak ve istihdam düzenlemelerini ve diğer standartları ihlal ederek, yasal üreticilerin üretim maliyetlerinden daha düşük maliyetlerde üretim yapabilmektedirler. Hedeflenen pazarda tütün vergileri yüksek olduğunda sahtecilik daha da karlı hale gelebilmektedir. 

Sahtecilik, yasadışı üreticilerin sadece pazar payını ve marka sadakatini azaltmalarına ve yasal şirketlerin zarar görmesine değil, yasal ürünlerden daha az vergi toplayan devletlerin de zarar görmesine yol açmaktadır.

Markalarımızın Korunması

Ticari markalarımızın ve tescilli ürün isimlerimizin fikri mülkiyet haklarını korumak için tüm önlemleri alıyoruz. Grup bünyesinde, British American Tobacco'nun fikri mülkiyet haklarını koruma, sürdürme ve yürütme alanında uzmanlaşmış BATMark adlı bir şirket bulunmaktadır. Grubumuz böylesine büyük bir ticari marka portföyünü sürdürme ve yürütmek için bu alandaki en büyük ve en detaylı bilgisayar sistemlerinden birini geliştirmiş bulunuyor.


Son güncelleme tarihi: 22/07/2019 17:08:02 GMT