british american tobacco turkiye - Tütünün ekonomiye katkısıTütün sektörü 150'yi aşkın ülkenin ekonomilerine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır ve tütün sektöründen geçimini sağlayan insanların sayısının 100 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir.  Bu sayı, Kanada, Güney Afrika ve Avustralya nüfuslarının toplamından fazladır.

Tütün vergileri, dünyanın neredeyse tüm devletleri için önemli bir gelir kaynağıdır. Örneğin, Sri Lanka'da tütünden alınan kurumlar vergisi ve tüketim vergisi devlet gelirlerinin yüzde 10'unu oluşturmaktadır. Kenya ve Brezilya'da, bu rakam yüzde 6 civarındadır.


En çok yetiştirilen gıda dışı mahsul

Tütün dünyanın en çok yetiştirilen gıda dışı mahsulüdür. Tütün yetiştirmeyi tercih eden çiftçiler (bunların çoğu gelişmekte olan ülkelerdedir), dayanıklı ve zayıf topraklarda ve değişken hava koşullarında iyi yetişen ve istikrarlı fiyatlarla satılabilen bir ürün olduğu için bu seçimi yaparlar. Çiftçiler topraklarının çok küçük bir kısmını tütüne ayırarak iyi verim elde edebilirler ve tütünden elde ettikleri parayı başka mahsullere, örneğin gıda mahsullerine ayırabilirler. Kaliteli tütün üretmekte kullanılan teknikler, diğer ürünleri iyileştirmeye de yardımcı olur.

Dünyadaki tarım arazilerinin yüzde 0,3'ten küçük bir bölümü (sözgelimi kahveye ayrılan toprağın yarısından daha az) sadece yılın belli bir bölümünde tütün tarımına ayrılmaktadır, ama tütün pek çok ülkede tarım ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Hatta tütün dünyada tarım alanlarının hektarı başına en çok istihdam yaratan mahsuldür.
  

Geniş kapsamlı bir sektör

Tütün sektörü kadar geniş kapsamlı olan az sektör vardır. Çoğu ülkede tütün imalat sektörü mevcuttur ve ekonomik ve sosyal dokunun önemli bir parçasıdır. Tütün imalatının olmadığı ülkelerde bile tütün dağıtımı önemli bir ekonomik aktivite kaynağıdır.

Dünya Tütün Pazarına dair

Bugün dünya çapında toplam 5.4 trilyon adet sigara üretimi gerçekleşiyor.  350 milyon yetişkin sigara tüketicisiyle tütün sektörünün en büyük pazarı olan Çin'de ise yılda yaklaşık 2.2 trilyon sigara tüketiliyor. Bu toplam tütün endüstrisinin hacminin, yaklaşık %40'ına eşittir. Tütün pazarı hakkında daha detaylı bilgi için www.bat.com Yeni sayfa aç sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Türk Tütünü ve Türk ekonomisi

Dünya tarihinde 500 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıyan tütün; istihdam, ihracat ve vergi gelirleri açısından geniş kitleleri ilgilendiren ve yüksek ekonomik faaliyetleri olan bir sanayi bitkisidir.

Tütün ve tütün mamulleri bünyesindeki vergi oranlarının yüksekliği sebebiyle tüketici talebinin vergisi ödenmeyen başka bir deyişle kaçak sigaraya yönelmesi, Türk ekonomisi için vergi geliri kaybına yol açmaktadır. Kaçak ve sahte sigara ticaretinin önlenmesine ilişkin bilgiler yukardaki linkte yer almaktadır.


Son güncelleme tarihi: 22/07/2019 17:08:00 GMT